Tisztelt Olvasó!

A médiatörvény.hu honlapot a magyar sajtószabadság és az európai hagyományokban gyökerező médiaszabályozás elkötelezett támogatói hozták létre. A honlap célja a sajtószabadság és a 2010 végén elfogadott médiaszabályozás állapotának és tartalmának folyamatos figyelemmel kísérése és dokumentálása.

Honlapunk e feladatát a magyar médiaszabályozással kapcsolatos információk, elemzések közzététele útján tölti be. A folyamatosan frissülő és bővülő honlap szerkesztői feldolgozzák és elérhetővé teszik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Médiatanács döntéseit illetve gyakorlatát, elemzéseket végeznek, tanulmányokat készítenek, ezen felül összegyűjtik a máshol, mások által közzétett elemzéseket és értékeléseket.

A honlap igyekszik a magyar médiaszabályozást, illetve a sajtószabadság magyarországi helyzetét – összehasonlító vizsgálat útján – európai kontextusban is elhelyezni.

A honlap szerkesztői az alapos szakmai elemzéseken és a mások által elvégzendő kutatásokhoz elengedhetetlen információközlésen túl igyekeznek gyorsan reagálni a médiaszabályozással kapcsolatos aktuális eseményekre, ezért található az oldalon sajtószemle és blog is.

A honlap szerkesztői a közzétett publikációk készítése vagy válogatása során a független – a gazdasági és politikai nyomásgyakorlástól mentes – szakmaiság követelményei szerint járnak el, és nem titkoltan szolgálni kívánják a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról folyó szakmai és közéleti diskurzus elmélyítését.

A honlap tartalmának jó része elérhető angolul is, a www.hunmedialaw.org honlapon.

Üdvözlettel:

A szerkesztők


Legfrissebb írásaink

Külföldön élő magyarok médiahasználati szokásai

2017.05.16

A kutatás a külföldön élő magyarok médiahasználati szokásaira, azon belül is különös tekintettel az audiovizuális tartalmak fogyasztására fókuszált. 

Időskorúak megjelenése reklámokban

2017.05.16

A kutatások az időskorúak sajtó és televíziós reklámokban való megjelenésének eredményeit foglalják össze. 

​A pornográfia és indokolatlan erőszak megjelenése a sajtó reklámokban

2017.05.16

Az Önszabályozó Reklám Testület által elvégzett monitoring vizsgálat a sajtó reklámokban megjelenő pornográf, illetve indokolatlanul vagy szélsőségesen erőszakos tartalmakat elemezte.

A Médiatanács 126/2017. (II. 7.) számú határozata

2017.02.28

A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató a TV2 csatornáján 2016. november 7-én sugárzott Tények című hírműsorban megsértette az Smtv. 14. § (1) és 17. § (2) bekezdésekben foglalt, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a kirekesztésre alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó törvényi rendelkezéseket.