„Az erős szabályozás iránti igény“

2012.08.10. 14:45

​Prof. Dr. Matthias Cornils, médiajogász (Johannes Gutenberg Egyetem, Mainz, Médiajogi, Kulturális és Közjogi Tanszék) a magyar médiatörvényről. 

A médiaszabályozás ügyében döntő alkotmánybírósági határozat elemzése

2012.05.30. 10:51

A Jogesetek Magyarázata 2012/1. számában megjelent Koltay András és Polyák Gábor párhuzamos tanulmánya a 2011. decemberi alkotmánybírósági döntésről. Az alábbiakban Koltay András elemzésének egy részletét közöljük.

Koltay András: A sajtószabadság fogalma

2012.01.24. 12:28

A sajtószabadság alapjoga gyakori hivatkozási pont, nem csak jogászok, hanem a közélet bármely képviselője által folytatott vitákban.

Kitta Gergely: Az új médiaszabályozás

2012.01.24. 14:59

A 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (Smtv.), továbbá a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.) olyan új mércéket állított fel a magyarországi média szabályozásában, amelyeket elfogadásukat követően azonnal heves bírálatokkal illettek.

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

2012.01.30. 12:25

Jelen összefoglaló az új magyar médiaszabályozás, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetőszabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.), valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) fogalmi rendszerének alapjául szolgáló médiaszolgáltatás- és sajtótermék-fogalmak részletes elemzését tartalmazó tanulmány legfontosabb megállapításait veszi sorba.

Koltay-Lapsánszky: Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései

2012.01.24. 15:01

Az új magyar médiaszabályozás felől folyó szakmai viták egyik szomorú tapasztalata, hogy az új törvényeket elvi alapon támadók jelentős része úgy hiszi, birtokában van a megfellebbezhetetlen bölcsességnek, és ismeri az egyetlen lehetséges utat, amelyre lépve demokratikus, jogállami médiaszabályozás alkotható.