Az életkor előrehaladtával változó médiafogyasztási szokások vizsgálata

2018.04.25. 13:19

A tanulmány célja összefoglaló képet adni az élethelyzet és a tévénézési szokások elemzésével a 15-29 éves korcsoportról a 2008, 2012 és 2016 évek vonatkozásában. 

„Nyaggatás” a reklámokban - 2017. II. féléves monitoring

2018.04.25. 13:17

Az Önszabályozó Reklám Testület monitoring kutatása a karácsony előtti időszakban közzétett reklámok gyermekvédelmi szabályoknak való megfelelését vizsgálta.

Gyermekeknek szóló élelmiszerreklámok - 2017. I. féléves monitoring

2018.04.25. 13:15

Az Önszabályozó Reklám Testület vizsgálatának tárgyát a gyermekeknek szóló élelmiszerek, illetve az egyes élelmiszerláncok reklámjai képezték. 

Külföldön élő magyarok médiahasználati szokásai

2017.05.16. 11:33

A kutatás a külföldön élő magyarok médiahasználati szokásaira, azon belül is különös tekintettel az audiovizuális tartalmak fogyasztására fókuszált. 

Időskorúak megjelenése reklámokban

2017.05.16. 11:29

A kutatások az időskorúak sajtó és televíziós reklámokban való megjelenésének eredményeit foglalják össze. 

​A pornográfia és indokolatlan erőszak megjelenése a sajtó reklámokban

2017.05.16. 11:26

Az Önszabályozó Reklám Testület által elvégzett monitoring vizsgálat a sajtó reklámokban megjelenő pornográf, illetve indokolatlanul vagy szélsőségesen erőszakos tartalmakat elemezte.

Facebook használati szokások Kutatási jelentés az MTE számára – 2015. november

2016.04.18. 16:08

Az elkészült kutatás elsődleges célja a legnépszerűbb közösségi oldallal kapcsolatos általános használati szokások, vélekedések feltérképezése mellett a tartalomfogyasztás módjainak felmérése. 

Vallási jelképek, vallási és világnézeti meggyőződés megsértésének vizsgálata

2016.04.18. 15:55

A vallási jelképek, illetve a vallási és világnézeti meggyőződés reklámokban történt megsértésének vizsgálata kapcsán folytatott kutatás eredménye. 

Ártalmas magatartásra ösztönzés - monitoring eredmények

2016.04.18. 15:53

Az ártalmas magatartásra ösztönző reklámok vizsgálata kapcsán folytatott kutatás eredménye.

TV tartalomfogyasztás-kutatás

2016.04.18. 15:41

2015 novemberében készített kutatás eredménye a televíziós tartalomfogyasztási szokásokról.

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2014. I. negyedév)

2014.09.25. 16:25

Az NMHH hatósági ellenőrző tevékenységében eddig is kiemelt figyelmet kapott a reklám és alternatív megjelenési formáinak vizsgálata. Az Mttv. és az Smtv. 2011. január 1-től történt hatályba lépésével jelentősen átalakult a kereskedelmi kommunikációt érintő hazai szabályozás. 

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. §-ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest,

2014.09.25. 16:23

​Az NMHH rendszeres időközönként vizsgálja a Médiatörvény kiskorúak védelmét szolgáló normáinak betartását a gyermekműsorok esetében. Az elmúlt években a hatóság a televíziós műsorok korhatár-besorolásának ellenőrzésén túlmenően célszerűnek találta a gyermekműsorok minőségi jellemzőinek feltérképezését is.

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2014. április 1-június 30.)

2014.09.25. 16:21

Az év második negyedévében 239 műsorcím mellett 817 cég 3.575 percet kitevő támogatói szpotját azonosíthattuk be, melyeket összesen 45.453 alkalommal mutattak be a médiaszolgáltatók. 

2014-es országgyűlési választási kampány televíziós megjelenítésének elemzése

2014.06.27. 08:34

A NMHH figyelemmel követte a 2014-es parlamenti választás korteshadjáratának médiaképét, a politikusok médiahasználata mellett górcső alá vette a politikai reklámokat is. A választáson induló tizenkilenc párt/szervezet és tizenhárom nemzetiségi önkormányzat többsége élt a reklámfilm adta népszerűsítési lehetőséggel, így a 2014. március 15-ével kezdődő, négy hetes televíziós kampányidőszakban összesen 515 db választási hirdetés jelent meg közel 50 csatorna kínálatán. A korábbi kampányokhoz képest 2014 tavaszán jóval visszafogottabb volt az indulók televíziós népszerűsítése, melyben a két legnagyobb közszolgálati adó vett részt. A választás kimeneteléről azonban már a jelentős befolyással rendelkező kereskedelmi médiaszolgáltatók is igyekeztek - több órás választási műsorok keretében - nézőiket tájékoztatni.

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon

2014.03.19. 10:00

A kutatás a televíziós tartalmaknak a televízió képernyőjén kívül más eszközökkel, más platformokon, más formában való fogyasztását vizsgálja, amelynek célja, hogy az eredmények ismeretében segítse a piaci szereplőket az új helyzetre való felkészülésben mind tartalomgyártási, mind terjesztési és szabályozási oldalról, rávilágítva a többképernyős tartalomfogyasztás sajátosságaira, kihívásaira és lehetőségeire egyaránt.

A nemi szerepek megjelenésének megítélése a reklámokban – kvalitatív kutatási tanulmány

2014.03.19. 09:50

A kutatás azt kívánta megvizsgálni, hogy a reklámokkal elért célcsoportok hogyan viszonyulnak a jelenlegi magyar reklámokban megjelenő nemiszerep-ábrázolásokhoz, milyen elvárásai vannak a témában és milyen érzékenység jellemzi őket.

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2013. IV. negyedév)

2014.03.07. 08:45

A hatóság 2012 januárjától folyamatosan regisztrálja és adatbázisba rendezi a termékmegjelenítéssel kapcsolatos információkat, amely révén hatékonyabbá vált az új kereskedelmi üzenet-típus bemutatására vonatkozó szabályrendszer betartásának hatósági ellenőrzése, emellett pedig jól nyomon követhető az új reklámozási technika alkalmazásának gyakorlata.

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2013. október 1-december 31.)

2014.03.07. 08:32

Az NMHH Műsorfigyelő és -elemző főosztálya által elvégzett vizsgálat az M1, az RTL Klub, a TV2, a Duna TV, az M2 és a Viasat6 2013. negyedik negyedévében folytatott támogatási gyakorlatát térképezte fel. 

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2013. III. negyedév)

2014.02.12. 11:07

A hatóság 2012 januárjától folyamatosan regisztrálja és adatbázisba rendezi a termékmegjelenítéssel kapcsolatos információkat, amely révén hatékonyabbá vált az új kereskedelmi üzenet-típus bemutatására vonatkozó szabályrendszer betartásának hatósági ellenőrzése, emellett pedig jól nyomon követhető az új reklámozási technika alkalmazásának gyakorlata.

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév)

2014.02.12. 10:56

A hatóság 2013. III. negyedévében hat általános tematikájú televíziós csatorna kapcsán vizsgálta a hallássérültek számára hozzáférhetővé tett műsorszámok arányát, illetve a feliratozás és a jelnyelvi tolmácsolás törvényi előírásoknak való megfelelését.

A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2013. január-június)

2014.02.12. 09:17

A vizsgálat a 2013. január és június hónapok közötti időszakban első alkalommal közzétett reklámszpotok legfontosabb jellemzőinek bemutatását tartalmazza, külön-külön a televíziók és a rádiók vonatkozásában. 

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2013. II. negyedév)

2013.11.07. 09:28

2013 második negyedévében a piacvezető országos kereskedelmi televíziók vizsgálatakor 64 műsorszám 2497 adásában 1599 márka 4889 termékmegjelenítését regisztráltuk. Az elemzett időszakban – ellentétben az első negyedév mutatóival – a TV2 szerezte meg a vezető pozíciót, hiszen műsorkínálatában 2810 termékmegjelenítést azonosíthattunk be, ami 15 százalékkal meghaladta az RTL Klub programjában regisztráltak (2079) számát.

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2013. január 1. – 2013. június 30.)

2013.11.07. 09:26

A kiemelt társadalmi csoportok összes megjelenésének aránya a korábbi mérésekhez viszonyítva alig változott, az elmúlt években arányuk 17-19 százalék körül ingadozott.

Szülői vélemények gyermekeik tévénézési szokásairól (online közvélemény-kutatás, 2013. augusztus-szeptember)

2013.11.07. 08:23

A 2013 augusztusában elindított online kérdőíves felmérés eredményeképpen elmondható, hogy a három év alattiak tévénézésre fordított ideje számottevő. A szülők bevallása szerint kitüntetett figyelmet fordítanak gyermekeik médiafogyasztási szokásaira, azonban a számok azt mutatják, hogy a három év alattiak az életkorukhoz mérten sok időt töltenek el a képernyő előtt.

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. II. negyedév)

2013.11.07. 08:10

2013. második negyedévében a műsorszámok akadálymentessé tételében szignifikáns változás nem történt. A médiaszolgáltatók az év elején bevezetett gyakorlatot folytatták mind a mennyiségi, mind a minőségi szempontokat tekintve.

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2013. április 1-június 30.)

2013.09.12. 13:56

Az NMHH Műsorfigyelő és -elemző főosztálya által elvégzett vizsgálat az M1, az RTL Klub, a TV2, a Life Network, a Sport1 és a Viva 2013. második negyedévében folytatott támogatási gyakorlatát térképezte fel.

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. I. negyedév)

2013.07.04. 12:10

A hatóság 2013. I. negyedévében hat általános tematikájú televíziós csatorna kapcsán vizsgálta a hallássérültek számára hozzáférhetővé tett műsorszámok arányát, illetve a feliratozás és a jelnyelvi tolmácsolás törvényi előírásoknak való megfelelését. 

A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2012. július-szeptember)

2013.06.26. 13:39

A vizsgálat a 2012. július 1. és szeptember 30. közötti időszakban első alkalommal közzétett reklámszpotok legfontosabb jellemzőinek bemutatását tartalmazza, külön-külön a televíziók és a rádiók vonatkozásában. 

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2013. I. negyedév)

2013.06.26. 13:38

A hatóság 2012 januárjától folyamatosan regisztrálja és adatbázisba rendezi a termékmegjelenítéssel kapcsolatos információkat, amely révén hatékonyabbá vált az új kereskedelmi üzenet-típus bemutatására vonatkozó szabályrendszer betartásának hatósági ellenőrzése, emellett pedig jól nyomon követhető az új reklámozási technika alkalmazásának gyakorlata. 

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2013. január 1-március 31.)

2013.05.27. 14:07

Az NMHH Műsorfigyelő és -elemző főosztálya által elvégzett vizsgálat a Duna Televízió, az M1, az RTL Klub, a Story4 TV, a TV2 és a Viasat3 2013. első negyedévében folytatott támogatási gyakorlatát térképezte fel. 

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2012. július 1-december 31.)

2013.05.27. 14:03

Az NMHH Műsorfigyelő és -elemző főosztálya által végzett vizsgálat felmérte, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók és a fogyatékkal élők miként jelentek meg a magyarországi hír- és tájékoztató jellegű műsorokban a 2012. július 1-december 31. közötti időszak során. 

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2012. október 1-december 31.)

2013.04.19. 10:44

Elkészült a közszolgálati, illetve a piacvezető kereskedelmi televíziók 2012 IV. negyedévének támogatási gyakorlatára kiterjedő vizsgálat: az országos közszolgálati M1 televízió kínálatában a támogatói üzenetek időtartamának aránya közel felére esett vissza a harmadik negyedévhez képest. A kereskedelmi televíziók azonban túlszárnyalták a július-szeptemberi időszakban elért eredményüket. 

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév)

2013.04.12. 13:48

Az NMHH hatósági ellenőrzés keretében havi rendszerességgel vizsgálja, hogy a médiaszolgáltatók eleget tesznek-e a hallási fogyatékkal élők számára készített feliratokkal és jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos jogszabályi követelményeknek. A 2012. második félévére kiterjedő ellenőrzés azt mutatja, hogy a vizsgált médiaszolgáltatók (M1, M2, Duna Televízió, Duna World, RTL Klub, TV2) mindegyike igyekezett teljesíteni a törvény által megszabott előírásokat, a felirattal vagy jeltolmácsolással kötelezően ellátandó műsorszámok akadálymentesítése egyre növekvő mértékben valósult meg, a politikai tájékoztató műsorokhoz való hozzáférés biztosításában azonban még sok a hiányosság.

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2012. július 1 - szeptember 30.)

2013.04.12. 13:45

Az NMHH 2012 januárjától regisztrálja és adatbázisba rendezi a támogatói tevékenységgel kapcsolatos információkat. Az RTL Klub, a TV2 és az M1 2012. július 1. és a 2011. szeptember 30. közötti támogatási gyakorlatára kiterjedő vizsgálat adatai arra engednek következtetni, hogy bár a médiaszolgáltatók építenek a támogatókra, a hirdetők változatlanul kitartanak a hagyományos reklámozási formák mellett.

 

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2012. január 1. - június 30.)

2013.01.17. 14:21

Az NMHH vizsgálatot végzett, amelyben felmérte, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók és a fogyatékkal élők miként jelentek meg a magyarországi hír- és tájékoztató jellegű műsorokban. Emellett kimutatást készített a nemek megoszlásáról is.