Audiovizuális irányelv

2012.01.24. 14:10

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU Irányelve (2010. március 10.)a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról.

A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban

2012.01.25. 11:25

Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról 

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása

2012.01.24. 14:23

Ajánlás a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről és a válaszadás jogáról az európai audiovizuális és on-line információs szolgáltatási ipar versenyképességével összefüggésben