2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2015.02.20. 09:00

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2015. január 1. napjától hatályos szövegállapot.