Az Országgyűlés 80/2010. (IX. 15.) OGY határozata a Közszolgálati Közalapítvány felállításáról

2012.01.24. 13:16

magyar_kozlony_2

Az Országgyűlés a rádiózásról és televíziózásról  szóló 1996. évi I. törvény 149/B. §-a alapján, illetőleg a Nemzeti Hírügynökségrõl szóló 1996. évi CXXVII. törvény 36/A.§-a alapján, a Magyar Televízió Közalapítvány átalakításával, illetve Alapító Okiratának módosításával létrehozza a Közszolgálati Közalapítványt.

Közszolgálati kódex

2012.01.24. 12:34

kozszolgalati_kodex_lead

A Magyar Nemzeti Közszolgálati Médiaszolgáltatás alapdokumentuma