A felnőttek háromnegyede támogatja a televíziós „vízválasztó” időzítését az Egyesült Királyságban

2012.09.26. 10:32

szerző: Nyakas Levente

Egy, az Ofcom által készíttetett nézők között végzett felmérés szerint az Egyesült Királyságban négy felnőtt közül három úgy gondolja, hogy 21.00 óra a megfelelő időpont a felnőtteknek szánt sáv kezdetét jelölő ún. vízválasztóra. 

Az Ofcom minden évben elkészíti felmérését, mely a televíziózás egyes területeivel kapcsolatos fogyasztói attitűdöket méri. A fogyasztók televízió-nézési szokásai egy konvergens környezetben egyrészt azért érdekesek, mivel az Egyesült Királyságban a lakosság az egyes médiatartalmak közül még mindig lineáris televíziós műsorokat fogyaszt a legtöbbet. Másrészt pedig azért, mert egy átalakuló médiakörnyezetben élünk, melyben a televízióval párhuzamosan egyéb más eszközön keresztül is néznek audiovizuális tartalmakat mind lineáris, mind pedig lekérhető formában.

Az Ofcom egy kutatásán keresztül megpróbálja megérteni a fent jelzett fogyasztói szokások változását, illetve azt, hogy ezek milyen hatással vannak a lineáris televíziózás szabályozására. A jelenlegi felmérés érdekes megállapításokat tett a lineáris televíziózás egyes területein.

A televíziós vízválasztó hasznosságával kapcsolatban a brit lakosság körében szinte teljes egyetértés mutatkozik. A megkérdezettek 96%-a gondolja úgy, hogy a gyermekeknek nem való tartalmakat egy meghatározott időpont után szabad csak közzétenni a televíziós médiaszolgáltatóknak. Ez alig tér el a 2005-ben mért (94%) adatoktól.

A kiskorúak védelmének kérdéskörén belül maradva, a hat évvel ezelőtti adatokhoz képest a fogyasztók sokkal kevésbé érzik úgy, hogy a televíziós műsorok túlzott szexualitást, erőszakot és káromkodást tartalmaznak. A 2011-es felmérés ugyanis azt mutatja, hogy csaknem harmadával esett vissza a televízióban közzétett műsorok negatív megítélése.

Az Ofcom kutatása arra is rámutat, hogy a brit TV-fogyasztók úgy gondolják, hogy javult a műsorok minősége (standard of programmes) a 2005-ös állapothoz képest. Ezt egyrészt arra alapozza a jelentés, hogy 47%-ról 55%-ra emelkedett azok aránya, akik úgy ítélték meg, hogy a minőség nem nagyon változott, míg azoké, akik azt állítják, hogy romlott 40%-ról 31%-ra csökkent. Akik kifejezetten javulást érzékeltek, azok száma pedig relatív változatlan maradt. Érdekesség, hogy míg a 65 év feletti korcsoportban romlást, a 16–34 év közötti korosztályban javulást érzékeltek a műsorok minősége tekintetében. Itt meg kell említeni még, hogy a minőségromlás megjelölt két fő oka a „túl sok ismétlés” és a „választék hiánya”, míg a javulásé a „műsorszámok nagyobb választéka” és a „továbbfejlesztett minőség” volt.

A hírmédiumokkal kapcsolatban az 2011-es felmérés egyértelműen kimutatta, hogy még mindig a televízió a meghatározó forrása a hazai és nemzetközi hírekkel kapcsolatos tájékozódásnak. A megkérdezett felnőtt fogyasztók 76%-a nyilatkozott így, míg 8%-uk az újságokat, 7%-uk pedig az internetet, illetve 5%-uk a rádiót jelölte meg fő tájékozódási forrásnak. A hírmédiumok pártatlanságának kérdéskörében szintén a televíziót jelölték meg a legtöbben (59%) mint elfogulatlan információforrást, mely szám – a 2010-hez képest mért (66%) csökkenés ellenére is – magasabb valamennyi egyéb médiuménál (rádió – 52%, újság 24%). Érdekesség, hogy a televíziós médiaszolgáltatókhoz kapcsolódó weblapokat kevésbé értékelték pártatlannak (29%), a nyomtatott újságok weblapjai esetében viszont nincs ekkora eltérés, azokat a megkérdezettek 20%-a ítélte pártatlannak.

Végül, de nem utolsó sorban érdemes a média szabályozásáról alkotott véleményekre is rápillantani. A brit televíziós szabályozásról a megkérdezettek 89%-a tudta, hogy a televíziós tartalmak szabályozás alatt állnak, és majdnem háromnegyede (74%) gondolta úgy, hogy a szabályozás „rendben van”. Az internettel kapcsolatban 41% gondolta úgy, hogy szabályozott, sőt 44%-uk szerint „túl kevéssé” van szabályozva a világháló, mely arány 51%, ha a válaszadók közül csak a szülőket vesszük.

Egyesült Királyság, Ofcom, felmérés, televízió