Levél Neelie Kroesnak

2012.02.13. 10:43

„Tisztelt Alelnök Asszony!
… 

Az Ön által alelnökölt  Európai Bizottság, amely az uniós szerződés őrének szerepét is ellátja, bár erőteljes politikai és média-nyomás nehezedett Önökre is, ez alatt az időszak alatt mégis korrekt partnere tudott lenni Magyarországnak a vitás kérdések tisztázásában és megoldásában.

Éppen Ön a leghitelesebb tanúja annak, hogy milyen gyorsan sikerült tavaly a magyar sajtószabályozásról szóló törvénynek az Európai Bizottság szerint uniós joggal ütköző elemeit módosítani a magyar Országgyűlésben. Ön, mint a Bizottság alelnöke, azt is jól tudja, hogy az uniós tagországok ellen folyó több száz kötelezettségszegési eljárás közül nagyon kevés esetben jár el ennyire gyorsan és rugalmasan az érintett ország. Magyarország 2004. májusi belépésekor elfogadta az unió közösségének szabályait, és azok betartását kötelezőnek tartja, még olyankor is, ha azok nem mindenben egyeznek az ország aktuális érdekeivel. Ezt is természetesnek tartjuk, hiszen elfogadjuk, hogy egy közösségben való tagság felelőséggel és áldozattal is jár. A család, a település, a nemzet, Európa mind olyan közösség, amelyeket az új  magyar Alaptörvény különös védelem alá helyez, és tudjuk, hogy ez bizonyos esetekben egyéni, vagy partikuláris érdekeink érvényesítését érintheti.A fentiek szellemében meg voltam döbbenve az Ön tegnapi szavain: Ön kilépett az Európai Bizottságtól joggal elvárható pártsemleges szerepből, és eddig tanúsított tiszteletre méltó hozzáállásból.


Ön, Alelnök Asszony, túllépve az Európai Unió kompetenciáján a magyar Kormány helyettes vezetőjétől olyan nyilatkozatot követelt, hogy egy nem uniós szervezet, nevezetesen az Európa Tanács, még el sem készített, meg sem fogalmazott dokumentuma  javaslatainak teljesítésére előre vállaljon kötelezettséget! Ez példátlan! Amikor a magyar miniszterelnök helyettes a követelés nyilvánvalóan túlzó volta ellenére erre azzal válaszolt, hogy minden a magyar alkotmányos renddel összeegyeztethető javaslatot meg kíván fogadni, Ön indulatosan kikelt ez ellen.

Ezen a ponton, tisztelt Biztos Asszony, fel kell hívjam a figyelmét arra, hogy az unióban nem csak a tagországoknak vannak kötelezettségei, hanem az uniós intézményeknek, a Bizottságnak és az egyes biztosoknak is! Ezen kötelezettség, közé tartozik az uniós szerződés negyedik cikkelyének a betartása. A cikk szövegét idézem:4. cikk (1) Az  5. cikkel összhangban minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak az Unióra, a tagállamoknál marad.(2) Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, köztük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét. Így különösen a nemzeti biztonság az egyes tagállamok kizárólagos feladata marad.Ön aggódott a magyar sajtószabadság sorsa miatt is. Ha a magyar szabályozás sértené az európai jogot, akkor tavaly Ön miért csak három ponton kérte a magyar törvény módosítását? Ki mulasztott? Ön? Vagy talán azért, mert csak ezeken a pontokon ütközött az uniós joggal? Ön azt is állította tegnap, hogy nem egy konkrét rádió, a Klubrádió, hanem a sajtó szabadsága érdekében emeli fel a szavát. E szavait és teljes elfogulatlanságát fényesen tudná igazolni 2010 áprilisi nyilatkozatával, amelyben már az audiovizuális szabályozásért frissen kinevezett biztosként felemelte a szavát az ellen a politikai indíttatású manőver ellen, hogy a baloldali vezetésű akkori magyar médiahatóság, látván, hogy a baloldal csúnyán elveszti a választást, az országgyűlési választások két fordulója között ítélt meg szabályellenesen, és hozzáteszem, súlyos pártpolitikai elfogultsággal a katolikus rádió ellenében, egy újabb frekvenciát a Klubrádiónak, holott az előző még le sem járt. De sajnos ezt a nyilatkozatát is hiába kerestem… 

Tisztelt Alelnök Asszony!
Kérem fontolja meg fenti érveimet. Magyarország büszke ország, a magyarok büszke emberek. Mint a közös Európa iránt elkötelezett politikus kérem Önt, hogy légből kapott, alaptalan, kettős mércével mérő nyilatkozatokkal ne rombolja a magyar emberek hitét a közös Európa eszméjében. Kérem térjen vissza ahhoz a helyzethez, amelyet Öntől és az Ön által képviselt intézménytől megszoktunk: az elfogulatlan eljáráshoz. A tények tisztázása tekintetében pedig állok rendelkezésére a jövőben is.

Tisztelettel,

Szájer József, Fidesz
Európai parlamenti képviselő”

forrás

sajtószemle