Jövedelem-alapú televíziókészülék üzemben tartási díj?

2012.09.20. 07:22

szerző: Nyakas Levente

Kritikusan fogadta a svéd közszolgálati rádiók és televíziók vezetősége azt a kormányzati tervet, mely szerint a közszolgálati intézményeket a jövőben az jövedelem-alapú adón keresztül finanszíroznák. 

A svéd közszolgálati televízió, a Sveriges Radio (SR) frissen kinevezett, vezetője Cecilia Benkö, valamint távozó elődje Mats Svegfors közös közleményében élesen bírálta azt a kormányzati elképzelést, mely szerint a közszolgálati médiumok finanszírozását szolgáló előfizetési díj rendszert jövedelem-alapú adóval váltanák fel a jövőben.

A két vezető a javasolt megoldást „a közszolgálat függetlenségére mért csapásként” értékelte, amely a közszolgálatot a politikához képest „karnyújtásnyi távolságba” helyezi.

Az új finanszírozási rendszert a kormányzat által kinevezett közszolgálati testület vázolta fel egy napilap, a Dagens Nyheter hasábjain. A javaslat szerint a „közszolgálati adót” minden tizennyolcadik életévét betöltött személynek kellene fizetnie éves jövedelme alapján. A testület a cikkben bemutatott változással kapcsolatban kifejezetten hangsúlyozta a svéd közszolgálati médiaszolgáltatók függetlenségének jelentőségét. A javaslat emellett szükségesnek tartja a svéd nemzeti rádió, az SR FM-ről digitális műsorszórásra való átállását.

Svédországban jelenleg a közszolgálati média finanszírozása szinte teljes mértékben csak előfizetési (készülék üzemben tartási) díjból történik. Az előfizetési díjat televíziókészülékek után kötelező megfizetni, azt egy, a közszolgálati médiumok, a Sveriges Television (SVT), az SR és a Sveriges Utbildningsradio (UR) által 22 évvel ezelőtt alapított gazdasági társaság, a Radiotjänst i Kiruna szedi be és osztja szét az egyes médiumok között. A díj jelenlegi mértéke 2076 korona évente (kb. 200 euró/év).

Az SR említett vezetői szerint a javaslatot annak ellenére terjesztette elő az illetékes testület, hogy a svédek legnagyobb része ellenzi a rendszer megváltoztatását. A testület függetlenség megóvására irányuló szándékának őszinteségét nem vonják kétségbe, ugyanakkor úgy gondolják, hogy ez önmagában nem elég. A legnagyobb problémát ugyanis abban látják, hogy az adóztatás esetén a pénzt a központi költségvetés szedi be, amely a függetlenség csorbulásához vezet.

Az új modell megítélése ugyanakkor nem egységes a közszolgálati médiumok vezetői között. Az STV vezérigazgatója, Eva Hamilton sokkal óvatosabban fogalmazott a javaslattal kapcsolatban. A függetlenség kérdésével kapcsolatban például kifejtette, hogy „teljes mértékben meg kell győződni arról, hogy egy új rendszer bevezetése esetén is a függetlenség kiállja-e a kormányzati szinten bekövetkező változások és a gazdasági krízisek próbáját.” Hamilton a finanszírozási rendszer modernizációja mellett van, mert alapvető fontosságúnak tartja, hogy a közszolgálat jelen legyen „valamennyi képernyőn és kütyün.”

Hamilton a javasolt új finanszírozási rendszerrel kapcsolatban nem kívánt se pro, se kontra állást foglalni addig, amíg részleteiben nem látja, hogy a szabályozás mennyiben biztosítja a közszolgálat finanszírozásának elkülönítését az állami költségvetéstől.

A testület az új rendszer bevezetése mellett egyébként azzal is érvelt, hogy az beterelné a nem-fizető háztartásokat (a svéd háztartások 12%-a nem fizet előfizetési díjat) is a közszolgálat finanszírozásába, amely jelenleg 1 milliárd svéd korona pluszt jelentene évente. Ezzel az érvvel kapcsolatban szkeptikus az SR volt és jelenlegi vezetője, mivel sehol nem látja a garanciáját a fenti összeg tényleges befolyásának.

Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy 2008-ban szintén felmerült az előfizetési díj rendszerének adóvá való átalakítása, ám akkor erről folytatott vita és az akkor publikált közvélemény-kutatás negatív-elutasító eredménye miatt maradt az eredeti rendszer. Szintén említést érdemel, hogy a 2006-os választásokat követően nagy vita robbant ki az előfizetési díj rendszerével kapcsolatban, különösen amiatt, hogy sok vezető politikus, köztük a kulturális miniszter, Cecilia Stegö Chilò sem fizetett készülék üzemben tartási díjat.

Svédország, üzembentartási díj, televízió