Olaszország esete a Strasbourgi Bírósággal

2012.09.04. 08:47

szerző: Szeghalmi Veronika

1999-ben a műsorterjesztési jogosultságot elnyert Centro Europa 7 csatorna a „piac kapacitásának hiánya miatt" éveken át nem kapott frekvenciát. A Strasbourgi Bíróság ezért – többek között – megállapította, hogy Olaszország megsértette az Egyezmény 10. cikkében foglalt véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogot, és 10 millió eurós büntetést szabott ki. 

Olaszországban a Centro Europa 7 csatorna műsorszolgáltatási engedélyt kapott, de évekig nem közvetíthetett, ugyanis az a miniszteri rendelet, amely műsorszolgáltatási jogosultságot juttatott a pályázat nyertes szolgáltatójának, kikötötte, hogy a frekvenciák kiosztására csak a nemzeti frekvenciaelosztási terv hatályba lépését követően kerülhet majd sor.

Mivel az engedély megszerzését követően a frekvenciát a szolgáltató nem vehette birtokba, a műsorszolgáltató még az engedély megszerzésének évében az érintett minisztériumhoz fordult, hogy az biztosítsa számára az elnyert frekvenciák használatát. Ez utóbbi próbálkozás azonban eredménytelen volt, és a minisztérium visszautasította a szolgáltató kérését. Ezután a csatorna a regionális közigazgatási bírósághoz fordult, amely így határozott: az állami szervek vagy odaadják a szóban forgó frekvenciát, vagy visszavonják a szolgáltató engedélyét. A fellebbezést követően az államtanács elé került az ügy, melynek ítélete szintén a minisztérium döntését, illetve a frekvenciaelosztási terv átültetését irányozta elő. Ezzel egy időben az Európai Bíróság által hozott ítélet sem hozott változást, amely kimondta, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságával és az uniós hírközlési jog érintett rendelkezéseivel is ellentétes a szabályozás, “amelynek alkalmazása azt eredményezi, hogy a koncesszió-jogosult gazdasági szereplő az objektív, átlátható, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján meghatározott, műsorterjesztésre használt frekvenciák hiánya miatt nem képes szolgáltatást nyújtani.” Az Európai Bíróság azt is kimondta, hogy uniós jogot sért az a frekvenciapályázati rendszer, amelyben a frekvenciák elosztására “nem objektív, átlátható, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján került sor.” 2008 októberében a Centro Europa 7 újabb panasszal fordult az államtanácshoz, sérelmezve, hogy a korábbi ítéletet a minisztérium semmibe vette és nem hajtotta végre. A minisztérium azonban a digitális átállás megvalósulásáig kiterjesztette az 1999-ben kapott engedélyek hatályát és kiutalt a szolgáltatónak egy frekvenciát 2009 közepétől.

Az említett esetben a Strasbourgi Bíróság szerint az olasz állam egy üres jogosultságot adott a Centro Europa 7 csatornának, mert a műsorterjesztési jogosultság elnyerése mellett a frekvenciák használatát nem biztosította a csatornának és ezzel megsértette a szolgáltató információk, eszmék közléséhez fűződő szabadságát. Egy demokratikus társadalomban nem elegendő megteremteni a szolgáltatók számára a piachoz való hozzáférés lehetőségét. A szolgáltatók kezébe tényleges jogosultságot kell adni.

A Bíróság az előbbiekben említettek okán ítéletében kifejtette, hogy az olasz hatóságok nem tettek eleget az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltaknak és nem biztosították a médiapluralizmus érvényesülését, ezáltal megsértették a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogot (Egyezmény 10. cikke), és a tulajdonjog védelmét (Első kiegészítés 1. cikk).  Ez utóbbi kapcsán a Bíróság megállapította, hogy az állam szándéka az engedély megadásával nyilvánvalóan a frekvenciák használatba-, valamint birtokbaadása volt, és ezzel a szolgáltatót a frekvenciahasználat törvényes várományosává tette. Jelen esetben az állam tulajdonjogi viszonyokba avatkozott, azonban jogszerűtlenül tette, mert az állami beavatkozás jogi alapja nem volt előre látható, amely a jogszerűség egyik alapvető követelménye. A Bíróság végül 10 millió eurós kártérítést ítélt meg a szolgáltatónak.

A strasbourgi ítélet nyilvánvalóan visszhangot keltett Olaszországban. Egyesek szerint az ítélet rendkívüli módon reprezentálta a Berlusconi által vezetett ország működésének visszáságait, és kifejezte a volt államfő saját érdekeit szem előtt tartó, demokráciaellenes magatartását.

Olaszország, televízió, bírság, büntetés