A jogellenes tartalomközvetítés bírói megállapítása

2012.07.31. 09:46

Szerző: Szeghalmi Veronika

A bíróság döntheti el, hogy az internetes kereső-szolgáltatók által közvetített tartalmak közül melyek jogellenesek – fejti ki ítéletében a firenzei bíróság. Az ítélet az eddig bevett felfogás ellenkezőjét szentesíti. 

A vonatkozó olasz szabályok értelmében a kereső-szolgáltatónak (így például a Google-nek) a közvetített linkek, internetes oldalak tartalmáért nincs felelőssége. A jogellenes tartalom eltávolításáról, vagy az elérhetetlenné tételéről az illetékes szervezetnek kell kifejezetten rendelkeznie. Az említett szolgáltató nem felelős a sértő tartalom továbbításáért.

 A firenzei bíróság ítélete szerint csak bíróság állapíthatja meg, hogy mely továbbított internetes tartalom minősül jogellenesnek. Az érintett tartalom, oldal kizárólag azt követően tiltható le, hogy a bíróság jogellenesnek minősítette.

A bíróság ítéletében kifejtette: „Az internetes keresőben elérhető oldal tényleges jogellenességét nem lehet pusztán valakinek a sérelmezett helyzetére visszavezetni, mert az csak egyirányú feltételezés lenne. Egy kompetens szerv (a bíróság) megállapítására van szükség annak eldöntésére, hogy mely link minősül ténylegesen jogellenesnek, mely oldalt szükséges letiltani, vagy mely link elérését kell ténylegesen ellehetetleníteni, valamint, hogy mely tartalom jelenthet veszélyt az ember személyiségi jogaira nézve. Az érintett oldalaknak tisztában kell lenniük a bíróság ezen határozatával.” A bíróság utóbbi megfogalmazása felülírt minden olyan elgondolást, amely azt hangsúlyozta, hogy bárki egy egyszerű panasszal kezdeményezheti, és elérheti a kereső-szolgáltató által közvetített oldalak letiltását, korlátozását.

Egyesek szerint a böngészőben keresett oldalak jogellenességének bírói megállapítása radikális változást jelent, és az olasz szabályozás rendszerével szembehelyezkedik. Az olasz szabályozó hatóság a szerzői jogok megsértésének kikerülése érdekében bevezetni kívánt szabályozási rendszere egy még zűrzavarosabb szakaszba került. A szabályozási környezet átláthatatlanná vált, a feleslegesen bírói útra terelt ügyek az igazságszolgáltatás „privatizálásához” vezethetnek, ez pedig komoly következménnyel járhat. Egy független hatóság szerepe biztosítani a véleménynyilvánítás és a kommunikáció szabadságát, és – állítják a kritikusok – nem tartozik bírói útra annak megállapítása, hogy mely közvetített tartalom bizonyul jogellenesnek.

Olaszország, jogellenes tartalom, internet