A következő sorok alkalmasak lehetnek a nyugalom megzavarására: a Hannibálért megrovás jár a BILDnek

2012.07.27. 09:22

szerző: Mayer Annamária

Nem elég, hogy a cikk morbid párhuzamot vont egy kegyetlen gyilkosság és a Hannibál c. film között, megsértette az áldozat jogait, és kérdéses, hogy megfelelően járt -e el a gyanúsított egészségügyi adatai tekintetében. A szenzációhajhászásra nyilvános megrovás a német Sajtótanács válasza. 

Az áldozat későbbi gyilkosát az interneten ismerte meg, a két férfi a tettes lakásán találkozott. Együttlétük után az elkövető megölte és feldarabolta a gyanútlan férfit, majd fejét meg is főzte. A BILD c. napilap erről a következő címmel számolt be: „Látványos kínzás és gyilkosság, hátborzongató, akár a Hannibál c. film.” A címlapon a tettes és az áldozat fényképét is megjelentették. A cikkben az újságíró további párhuzamokat vont: „A filmben az áldozatnak meg kell ennie az agya egy részét. A valós esetben a nyomozók az áldozat megfőtt fejét egy fazékban találták meg. Vajon a gyilkos meg akarta enni áldozatát, csak elbizonytalanodott? Jelenleg nincs jele kannibalizmusnak” – nyilatkozta Martin Steltner igazságügyi szóvivő.

Egy olvasó panaszt tett a német Sajtótanácsnál, mivel véleménye szerint a BILD nemcsak olyan fényképet tett közzé, amelyen egyértelműen felismerhető volt az áldozat, hanem azt teljesen feleslegesen is közölte. Panaszt tett továbbá arra is, hogy a BILD online változatának kezdőlapján egy ideig kitakarás nélkül volt látható az elkövető, akiről azt is közzétették, hogy HIV-fertőzött.

A BILD jogtanácsosa szerint az áldozat képmásának bemutatása nem sérti a Sajtóetikai Kódex (Pressekodex) 8. §-át, mivel közlésének hátterében közérdek áll. A jogi képviselő azt állítja, hogy a cikk még az eltűnt személy rendőrségi keresésének érdekében és a rendelkezésre álló nyomozati adatok alapján íródott, és időközben frissítették. A kódex értelmében a médiatartalom-szolgáltatók az eltűnt személyek képmását bemutathatják, amennyiben ezt az illetékes hatóságokkal előzetesen egyeztették. A rendőrség ebben az esetben a vizsgálat során hozta nyilvánosságra a fotót, és jelezte, hogy a későbbi megjelenések esetén erre utalni kell.

A jogtanácsos a tettesről a BILD online kiadványában kitakarás nélkül megjelent fénykép miatt sűrű elnézést kért. Ettől függetlenül ez az eljárás a Pressekodex értelmében jogszerű volt, hiszen ez olyan súlyos bűncselekmény, amely esetében a közérdek felülírja az elkövető személyhez fűződő jogait. A 8. szakasz értelmében figyelembe kell venni tehát azt, hogy a képmás oltalma tekintetében az általános tilalom alól a gyanúsítottak kivételt képeznek. Az ő fényképük és teljes nevük közölhető, ha ez a bűncselekmény felderítéséhez elengedhetetlen, elfogató parancs van ellenük, vagy amikor a nyilvánosság előtt követték el tettüket.

A BILD jogtanácsosa arra is hivatkozott, hogy a cikk megjelenésekor az elkövető vallomást tett már a „szex-balesetről”. Hozzátette továbbá, hogy a lap nem sértette meg a kódexet azzal, hogy megemlítette a tettes HIV-fertőzését, hiszen a férfi az interneten ismerkedik, és ez az információ közérdekű lehet, továbbá szükséges a teljes történet megismeréséhez is.

A Deutsche Presserat panaszbizottsága ezzel szemben megállapította, hogy a cikk megsértette az etikai kódex 8. §-át. Ha egy újság, magazin vagy ahhoz kapcsolódó internetes sajtótermék nem veszi figyelembe a Pressekodex előírásait, a Sajtótanács figyelmeztetést, kifogást, vagy megrovást alkalmazhat. Ebben az esetben nyilvános megrovásban részesítette a sajtótermék kiadóját, amiért a megjelent címlapfotóval az áldozat és hozzátartozóinak jogait súlyosan megsértette. A nyilvános megrovás egyébként a német önszabályozó szerv által kiszabható legsúlyosabb szankció. A Sajtótanács döntésében olvasható, hogy a nyomós közérdek egyértelműen hiányzott ahhoz, hogy ez a tartalom jogszerűen megjelenhessen, az eltűnt személyről már kiderült, hogy meghalt, a tettest elfogták. Ami pedig a HIV-fertőzés említését illeti, megfelelő anonimitás biztosítása mellett nem kifogásolható.

Az online cikk végén most már a nyilvános megrovás olvasható. A filmes párhuzam és az azonban senkit nem zavar, hogy a fénykép hetekig volt látható a nyomtatott lapban, a panasz ugyanis csak az internetes sajtóterméket érintette.

Németország, Deutsche Presserat, Bild, Pressekodex, panasz, megrovás, személyhez fűződő jog, újság, internet