A „rágalmazás-turizmus” nagy veszélyt jelent a véleménynyilvánítás szabadságára

2012.07.17. 08:58

szerző: Nyakas Levente

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által július 5-én kibocsátott Nyilatkozat felhívja a tagállamok figyelmét, hogy az ún. rágalmazásturizmus súlyosan sérti a véleménynyilvánítás szabadságát és a tájékozódáshoz fűződő jogot. Az aránytalanul alkalmazott rágalmazási jog „dermesztő hatással” (chilling effect) lehet véleménynyilvánítás szabadságára, sőt a rágalmazásturizmus egyes esetekben a kritikus és oknyomozó média megfélemlítését és elhallgattatását célozza.

A Miniszteri Bizottság nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy a rágalmazásturizmus (libel tourism) megelőzése az ET tagállamok rágalmazási jogi reformjának részét kell hogy képezze. Emellett felhívja a figyelmet olyan egyértelmű szabályok elfogadására mind az alkalmazandó jog, mind pedig a joghatóság tekintetében, melyek a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot szolgálják összhangban az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatával, valamint figyelembe véve a rágalmazási ügyekben megítélt arányos kártérítés követelményét.

A rágalmazásturizmus a legkedvezőbb jog kiválasztásának (forum shopping) egyik esete. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a személyhez fűződő jogok védelmében olyan joghatóságot keres az e „jogában sértett” fél a keresetindításra, ahol könnyű perelni, és joggal bízhat abban, hogy a bíróság pénzügyileg is busásan megtérülő döntést hoz ügyében.

Ilyen célpontnak leginkább Nagy-Britannia tekinthető, Londont például – nem túl hízelgő módon – a „rágalmazás világfővárosa” (the global capital for libel) névvel is szokták illetni. Erre a címre azzal szolgált rá, hogy a jelenlegi szabályozás kedvez a gazdag felpereseknek, a pereskedés összköltsége (költségek és kártérítés) az európai átlag százszorosa, illetőleg a bizonyítás terhe a szerzőre esik, még ha az író oknyomozással közérdekű témát is kívánt feltárni.

Az első rágalmazásturisták között említhető Arnold Schwarzenegger, aki 1990-ben perelte be az amerikai Wendy Leigh-t, aki a színészről, majd kaliforniai kormányzóról – hozzájárulása nélkül – írt életrajzi regényt, mely a világon több országban, így Nagy-Britanniában is megjelent. Egy, a rágalmazásturizmus felszámolását célzó törvényjavaslatról szóló vita már múlt évben megindult az Egyesült Királyság parlamentjében.

A globalizáció és az internetes tartalmak állandó elérhetősége megnövelte a rágalmazásturizmus kockázatát, így nehezen jósolható meg, hogy mely államban nyújtanak be keresetet egy ügyben. A kedvező fórum kiválasztása rágalmazási ügyekben a véleménynyilvánítás szabadságán túl más, az Európai Emberi Jogi Egyezmény által védett alapvető jogot is kihívás elé állít, így a tisztességes tárgyaláshoz, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot.

A Miniszteri Bizottság nyilatkozatában elkötelezte amellett is magát, hogy további normaalkotó tevékenységet fog végezni e tárgyban, hogy iránymutatást nyújtson az ET tagállamainak.

Egyesült Királyság, rágalmazás