Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

2012.07.13. 08:45

szerző: Apró István

Az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézete gondozásában megjelent egy, a határon túli magyar nyelvű médiumokat bemutató kiadvány. A jórészt 2010 során végzett (némely területeken 2011-ben lezárt) felmérés a határon túli magyar médiumok helyzetének feltárását célozta meg a négy legnagyobb határon túli magyar közösség (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja) körében.

A Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 c. kiadvány kutatási dokumentáció, egy adott időszakban felvett pillanatkép, amely jellegéből adódóan nem messzemenő következtetések levonását indukálja, sokkal inkább további kutatásokra sarkall.

A médiumok természetesen jórészt leképezik a közösség rétegződését, a különbségek jelentősek, mindazonáltal a felmérés és a kutatási jelentések nyomán világosan kirajzolódnak olyan közös vonások is, amelyek mind a négy régió esetében meghatározók. Például az anyagi nehézségek kérdésköre minden tekintetben közös és megkerülhetetlen korlát valamennyi régió esetében. A fennmaradásért folytatott küzdelem során sérül a vélemény szuverenitása, és a politikai függetlenség és a többség részéről megnyilvánuló tudatos, romboló megkülönböztetés sem megy ritkaságszámba.

A szabályozás néhol még a pártállami atavisztikus viszonyok fennmaradásának kedvez (Kárpátalja), másutt pedig diszkriminatív jogszabályokkal kötik gúzsba a kisebbségi médiát (Szlovákia). A nagyobb közösségekben felsejlik egy új törésvonal is, amely az újságíró-társadalmat a szakma alapkérdéseiben látszik megosztani: a kisebbségben élő és dolgozó sajtómunkás küldetése szerint küzdjön közössége identitása megmaradásáért (amint azt tette a leszakadás óta) vagy elegendő, ha csak szórakoztat (ahogyan a kereskedelmi médiumok mind több munkatársa vallja).

A kötetbe rendezett négy elemzés természetesen nem ad, nem adhat választ ezekre a kérdésekre, csupán nyersanyag, más megközelítésben talán inkább csak étlap, amely további felmérésekre, vizsgálatokra ösztönöz. A kutatási jelentések együttes tanulmányozása révén számos olyan csomópont, törésvonal és összefüggés mutatkozik, amelyekre külön módszertant, célzott adatfelvételt érdemes és szükséges kidolgozni. 

Magyarország, Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, médiafogyasztás