Vita a médiapluralizmusról és az új médiáról az Európai Parlamentben

2012.07.11. 10:26

szerző: Nyakas Levente

A Leuveni Egyetem, a Honourable Society of Gray’s Inn (London) és a Centre for Media Pluralism and Media Freedom (Firenze) 2012. június 27-én vitafórumot szervezett a médiapluralizmusról és új médiáról az Európai Parlamentben. 

A rendezvény az Európai Bizottság európai médiapluralizmus és médiaszabadság érvényesülése érdekében tett kezdeményezéséhez kapcsolódódott, és alapvető célkitűzése volt, hogy vitát kezdeményezzen az európai helyzetről, és feltárja: milyen szabályozói és egyéb eszközök állnak a Bizottság rendelkezésére a nevezett elvek védelmében. Ennek szellemében Neelie Kroes, a Bizottság alelnöke beszédében hangsúlyozta: az EU több mint egy gazdasági közösség, és kész arra, hogy megvédje az alapvető szabadságjogokat, így a szólásszabadságot.

A Fórum ehhez a programhoz kívánta összegyűjteni és megnyerni az európai értelmiséget (értsd: akadémiai és civil szféra, újságírói, művészeti szakmai szervezetek, NGO-k stb.), azaz javaslatokat, támogatást várt a fórum résztvevőitől.

A felszólalásokból az körvonalazódott, hogy a Bizottság szabályozói lépéseket elsősorban a médiakoncentráció terén tervez. Nem volt ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy miként kívánja megvalósítani ezt a tervét, bár többször is elhangzott, hogy irányelv formájában és tagállami szinten: Ugyanakkor volt olyan felvetés, mely szerint elhamarkodott lenne a gyors szabályozás, amire az EU nem felkészült fel. Kritikaként elhangzott továbbá, hogy a Fórum napirendjén nem szerepelt a médiakoncentráció páneurópai kezelésének kérdése, mely különösen kényes kérdés, hiszen jelentős tagállami érdekeket sértene.

Az akadémiai szféra részéről inkább az volt érzékelhető, hogy egy páneurópai monitoring-rendszer felállítását látnák megfelelőnek, melynek mintáját Hollandiában már kidolgozták. Ehhez kapcsolódott Sükösd Miklós javaslata (CEU, jelenleg Hong Kong-i Egyetem), mely szerint akár az EU által készíttetett médiapluralizmus-tanulmányban megfogalmazott szempontok és metodológia szolgálhatná egy európai monitoring rendszer alapját.

Mindenképpen említést érdemel még, hogy a Bizottság által létrehozott médiaszabályozási, médiapolitikai kérdésekkel foglalkozó szakértői bizottság vezetője, Ben Hammersley ígéretet tett arra, hogy 2012 novemberében leteszik jelentésüket, ami nagyon radikális javaslatokat fog tartalmazni, ugyanakkor konkrétumokról egyáltalán nem beszélt.

Európai Unió, Európai Bizottság, médiakoncentráció