A Médiatanács 1125/2012. (VI.20.) számú határozata

2012.06.22. 15:03

Az FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt. (Neo FM) 2011. június 15. napja óta nem rendelkezik érvényes bankgaranciával. Mivel a szerződést biztosító mellékkötelezettség (bankgarancia) teljesítésének elmulasztása miatt a Médiatanács által korábban indított két hatósági eljárásban hozott marasztaló határozata és a 12.126.112,- Ft összegű, illetve a 17.708.588,- Ft összegű bírság kiszabása ellenére sem hagyott fel a Médiaszolgáltató a szerződésszegő magatartással és nem teljesítette a szerződéses kötelezettségét, a Médiatanács az 1125/2012. (VI.20.) számú határozatával azonnali hatállyal felmondta a Médiaszolgáltató szerződését.

határozat, Médiatanács, rádió, NEO FM, frekvencia