Nem engedi eluralkodni az öngyilkosság szenzációhajhász bemutatását a német Sajtótanács

2012.06.08. 08:56

Szerző: Mayer Annamária

A Presserat három sajtóterméket is megrovásban részesített az öngyilkosság bemutatására vonatkozó alapelvek megsértése miatt. Bizonyított tény, hogy az öngyilkosságot hibásan, szenzációhajhász módon bemutató tudósítások utánzó magatartást válthatnak ki az öngyilkosságot fontolgató emberekből, ezért az erről szóló hírek felelősségteljes bemutatására a WHO is ajánlást fogalmazott meg, amelynek előírásai az egyes országok kötelező erővel nem rendelkező iránymutatásaiban is szerepelnek.

Három megrovást osztott ki nemrég a német Sajtótanács (Presserat) az áldozatok médiában történt sérelmes bemutatása miatt. Nyilvános megrovásban részesítette a Berliner Zeitungot, amiért nyilvánosságra hozta egy autóbaleset áldozatának fényképét. A tudósításhoz felhasznált fotót egy közösségi oldalról mentette le a szerkesztőség a hozzátartozók beleegyezése nélkül. A balesetek áldozatairól készült riportban a gyászolókra mindig különös tekintettel kell lenni. A panaszbizottság nem fogadta el a nyomós közérdekre való hivatkozást a közzététel során, mert egyrészt a személyhez fűződő jogok védelmébe ütközik, másrészt az etikai kódex 8. szakaszához kapcsolódó irányelv 8. pontját sérti.

Nem nyilvános megrovásban részesítette a BILD online-t és a Dresdner Morgenpostot a Jonathan H. bizarr világa és a Halottat találtak a folyóban. Manga-gyilkosság volt? cikkekben foglaltak miatt. Az írások egy 23 éves férfi meggyilkolásának részleteiről szóltak, és bemutatták magánéletét is, a szomszédok spekulációira alapozva. A cikkhez privát jellegű fotókat is mellékeltek, amelyen a férfi manga-jelmezben látható. A Sajtótanács megállapította az etikai kódex 8. §-ának megsértését. A konkrét esetben nem talált semmi közérdekű jelleget, amely az áldozat személyiségi jogainak felfedését megalapozhatta volna. A Dresdner Morgenpost is nyilvános megrovást kapott a fenti okokra és az irányelv 8.5. pontjának megsértésére alapozva. Ez a szakasz az öngyilkosságról szóló tudósításokra vonatkozó korlátozásokat tartalmazza, miszerint nem közölhető az áldozat neve és az öngyilkosság részletei. A lap címlapján és a belső oldalon is megjelent a cím: Fiatal (17) vetette magát a vonat elé – halott. A cikk részletesen leírta az öngyilkosságot és az elhunyt fiú sérüléseit, és a motivációt találgatta. A Sajtótanács megállapította, hogy a tudósítás megsértette a 8.5. bekezdésben foglalt előírásokat.

A német önszabályozó szerv az etikai kódex alapján jár el, amelynek 8. szakasza szerint a sajtó köteles tiszteletben tartani a magánélet és az adatok védelmét. Amikor azonban a magánszféra körébe tartozó viselkedés befolyásolja a közérdeket, akkor az tárgyalhatóvá válik a sajtóban. Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a nyilvánosságra hozatal sérti-e a kívülállók személyiségi jogait. A magatartási kódexhez kapcsolódó irányelv 8. pontja értelmében a sajtó biztosítja az információs önrendelkezési jogot, és garantálja a szerkesztőségi adatok védelmét. A balesetek és bűncselekmények áldozatainak neve különleges védelmet élvez. A baleset vagy a bűntény ismertetésének szempontjából az áldozat neve irreleváns, kivételesen lehet indokolt a közzététel, történelmi személyiségek vagy különleges események esetén. A nyilvános megrovás egyébként a német önszabályozó szerv által kiszabható legsúlyosabb szankció. A Sajtótanács tehát lehetőségeihez mérten szigorúan jár el az öngyilkosság megelőzése érdekében.

A világszerte mind nagyobb problémát okozó öngyilkossági hullám megállítása érdekében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásokat fogalmazott meg különböző szakmák, így a média képviselői számára is. Az útmutatásban (WHO/MNH/MBD/00.2 Preventing suicide. A Resource for media professionals) döntően az úgynevezett utánzó magatartást kiváltó, öngyilkosságokról szóló tudósítások „ideális” közzétételének feltételeit határozták meg. A WHO erre szakosodott munkacsoportja az „utánzó öngyilkosság” előfordulását vizsgálva korábban arra a következtetésre jutott, hogy abban a médiának hatalmas szerepe van. Az utánzó (öngyilkos) magatartást kiváltó hatás a halálesetet követő három napon a legerősebb, és általában két hét kell, mire az átlagos elkövetési szint visszatér. A számítások szerint minden egyes befejezett öngyilkosság körülbelül hat további ember életére van valamilyen hatással. Fokozottabb a veszély, ha a hír olvasója vagy nézője valamilyen hasonlóságot fedez fel saját és a halálesetben leírt személy körülményei között, vagy ha olyan híresség volt az áldozat, akit ő is kedvelt. A WHO szakértői fontosnak tartják hangsúlyozni azt is, hogy az öngyilkosság komoly közegészségügyi probléma és nem szenzáció.

Ezeket az elveket vette át többek között a német sajtóetikai kódex és a magyar hírközlési biztos által kibocsátott ajánlás is, amely konkrét javaslatokat tesz az öngyilkossági esetek olyan jellegű bemutatására, amely minimális utánzási kockázattal jár, viszont kellőképpen informatív.

A biztos által kibocsátott A média pozitív szerepe az öngyilkosságok megelőzésében c. ajánlás16 pontban foglalta össze a sajtó munkatársai számára kidolgozott javaslatait, a felelős, megelőzést segítő tájékoztatás ismérveit. Már az olyan kifejezések használata sem ajánlott egy tudósítás során, mint a „sikertelen öngyilkosság”, hiszen azt sugallja, hogy a halál lett volna a kívánt „eredmény”. Az öngyilkosságot nem szabad ésszerű választásként, a problémák megoldásaként bemutatni, az ahhoz vezető tényezők általában sokrétűek és összetettek. Kerülendő az öngyilkosság módszerének, eszközeinek részletező leírása, hiszen ez növeli az utánzó magatartás kiváltásának esélyét, mintegy ötleteket adva ahhoz. Az öngyilkosság konkrét helyszínének megemlítése, bemutatása tervet ajánlhat annak, akinek esetleg addig „csak” öngyilkos gondolatai voltak, de konkrét terve, eszköze nem. Az ilyen tudósítás tehát növeli az öngyilkosság kockázatát, ezért a témakör megjelenítése rendkívüli körültekintést igényel.

Németország, Presserat, sajtó, WHO, Berliner Zeitung, Bild Online, Dresdner Morgenpost, öngyilkosság, áldozat, baleset, etikai kódex, megrovás